Human thiopurine S-methyltransferase (TPMT) ELISA kit

CSB-E17858h
Cusabio
96, 5x96 ou 10x96 wells
Ensaios e Kits

Ações do documento