Mouse Serine Peptidase Inhibitor Kazal Type 3 (SPINK3) ELISA Kit

CSB-E16373m
Cusabio
96, 5x96 ou 10x96 wells
Ensaios e Kits

Ações do documento